सांगली जिल्ह्यात जत तालुक्यात 9.3 पाऊस

सांगली : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 3.7  मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून जत तालुक्यात 9.3 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.

            


जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात जूलै पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 4.8 (6.5), जत 9.3 (10.3), खानापूर-विटा 9.1 (17.5), वाळवा-इस्लामपूर 0.3 (5.5), तासगाव 3.2 (3.7), आटपाडी 3.6 (10.2), कवठेमहांकाळ 3.7 (3.8), पलूस 2.6 (2.7), कडेगाव 1.3 (1.4)