जत तालुक्यात 27.4 मि.मी.पाऊस

सांगली : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 11.6  मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून जत तालुक्यात 27.4 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.
जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 21.1 (268.3), जत 27.4 (227.9), खानापूर-विटा 7.0 (141), वाळवा-इस्लामपूर 2.7 (259.2), तासगाव 13.9 (197.8), शिराळा 2.2 (373.8), आटपाडी 21.4 (140.7), कवठेमहांकाळ 11.4 (167.9), पलूस 6.6 (236.8), कडेगाव 4.5 (183.8).