सांगली जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश 19 जूलैपर्यत वाढविला

सांगली : कोविड पॉझिटीव्हीटी दरानुसार राज्यातील जिल्ह्यांना राज्य शासनाच्या आदेशान्वये 1 ते 5 स्तर मध्ये विभागले आहे. राज्य शासनाकडील आदेशान्वये फक्त RTPCR चाचणी अहवालानुसार कोविड पॉझिटीव्हीटी दर निश्चित करण्याच्या सूचना आहेत. दि. 9 जुलै 2021 रोजी संपणाऱ्या  आठवड्याचा सांगली जिल्ह्यातील कोविड-19 पॉझिटीव्हीटी दर 10 टक्के पेक्षा जास्त व 20 टक्के पेक्षा कमी आहे. 


तसेच राज्य शासनाकडील आदेशान्वये कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात येणाऱ्या निर्बंधाविषयी निर्णय घेत असताना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने लगतच्या दोन आठवड्याचा RTPCR चाचणीचा पॉझीटीव्हीटी दर विचारात घ्यावा असे निर्देश दिलेले आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्तर 4 प्रमाणे पारित केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशास दि. 19 जुलै 2021 रोजीचे पहाटे ५ वाजेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.